Tại sao không mở cửa sổ góc để lấy sáng và tận dụng triệt để góc chết?

bởi Admin
0 bình luận
Tại sao không mở cửa sổ góc để lấy sáng và tận dụng triệt để góc chết?